Hjem » Tips og Triks

Tips og Triks

Vedfyring og luftforurensing

Vedfyring er en miljøvennlig energiform, men kan også medføre et problem når det gjelder luftforurensing. Luftforurensingen er et problem i byene der folk bor tett. Spesielt på kalde dager med lite vind og nedbør kan høye konsentrasjoner av vedfyringspartikler i uteluften medføre et problem. Vi… Les mer »Vedfyring og luftforurensing

Bærekraftig vedfyring

Vedfyring som energiform utnytter biologiske brensler og er faktisk hundre prosent fornybar. Vedfyring er til og med ofte et mer miljøvennlig alternativ til å bruke elektrisitet til oppvarming. Du kan altså fyre med bjørkeved med god samvittighet da det er en svært smart løsning for… Les mer »Bærekraftig vedfyring

Brennverdi- en kort guide

Forskjellig treslag har ulik brennverdi. Årsaken til dette er at tettheten på ved er forskjellig. Teoretisk sett har tørr ved med lik vekt lik brennverdi uavhengig av treslag. I dag selger de fleste ved i volumkvantum. Siden volumet er definitivt, er det tettheten som er… Les mer »Brennverdi- en kort guide