Hopp til innholdet

Forhåndsbestilling sesongen 2022-2023 – Vedsekk 40L, Bjørkeved

kr 120 inkl MVA

Dette produktet er forhåndsbestilling til sesongen 2022-2023. Levering er ikke inkludert i dette produktet, men blir avklart på et senere tidspunkt. Vi starter med håndtering av forhåndsbestillinger i løpet av september 2022.

Minimum 10 sekker

Varenummer: 101 Kategori:

Vi er opptatt av at kundene våre skal få en så god service som mulig. Så derfor behandles innsendte ordre så fort som mulig, ofte samme dag.

Kvalitetsstandard 40L vedsekk

Kvalitetsstandard 40L for vedsekk beskriver hvilke krav til kvalitet Bergen Ved AS setter til produktene vi leverer. Hensikten med standarden er å sikre at alle produktene vi leverer er av god og uniform kvalitet.

Bergen Ved AS ønsker å være ledende på produktkvalitet. Norsk standard for fyringsved (NS4414) beskriver hvilke kvalitetskrav som settes til fyringsved for ulike kvalitetsklasser. Det er ønskelig at veden Bergen Ved AS leverer tilfredsstiller, eventuelt overgår, kvalitetskravene for beste klassifikasjonsklasse.

NS 4414 deler fyringsved inn i fire klasser etter kvalitet. Den beste klassen er Klasse Ekstra. Det stilles en rekke krav for denne klassen.

Treslaget som skal benyttes for å oppnå kvalitet som klassifiseres som Klasse Ekstra er bjørk med pent utseende. Det spesifiseres at det ikke skal være avslitt bark. Det tolereres ikke fast råte. Kubbediameteren som er målt på største kløveflate skal være minimum 8 cm og maks 15 cm. Alle kubbene som skal være i sekken må være kløyvd og det tolereres ikke rundkubber. Lenge og avvik per kubbe kan ikke være mer enn +-1 cm. Mugg og misfarging tolereres ikke. Fuktighet kan være maks 20%.

Vekt 15 kg
Dimensjoner 60 × 30 × 20 cm
Kvalitet

NS4414

Fuktighet

<20%

Kubbelengde

30cm +/- 1cm

Kubbediameter

8-15cm