Hopp til innholdet

Ved i liter eller kilo?

Det er flere måter å måle mengder av ved på. Hver målemetode har sine fordeler og ulemper for deg som kunde. Vi i Bergen Ved AS ønsker at du som forbruker skal ha størst mulig kunnskap om det produktet du bestiller slik at du unngår å bli lurt. På denne måten får du mest mulig igjen for pengene når du kjøper ved. I de fleste tilfeller selges ved enten i volumenheter eller i vektenheter. Vi ønsker å gi en liten introduksjon til forskjellen på disse to målemetodene.

Tradisjonelt sett benytter de fleste seg av volummål når det gjelder ved. Et praktisk eksempel på dette er eksempelvis at de fleste som selger ved selger i 40L eller 60 L sekker. Det er også svært vanlig å selge ved i kubikk eller å selge ved i favn. Alle disse målene refererer i hovedsak til volumet av veden. De fleste er vant til å tenke på ved på liter.

Andre selger ved i vektenheter. Da oppgir selgeren antall kg som selges i sekken. En standard 40L sekker skal inneholde 15 kg, mens en standard 60L sekk skal inneholde 22 kg. Det er noe varierende hvilke vekt som de ulike leverandørene har i en storsekk, altså kubikksekk.

Det er fordeler og ulemper med begge metodene som er nevnt ovenfor.
Fordelen med litermålet er at dette ikke i like stor grad er avhengig av hvor høy fuktighetsprosenten i veden som selges er. Produsentene som selger ved i litermål har dermed lite å tjene på at veden som selges har høy fuktighet. Det motsatte kan man oppleve i situasjoner der produsenten selger ved i kg. Ved som nettopp er hogget har gjerne en fuktighet på 50 prosent. Etter tørking er denne lavere. Dette fører naturligvis at veden mister vekt hvor lengre den tørker. Ved med lavere vekt vil gi mindre fortjeneste. De fleste oppgir heller ikke hvor mye fuktighet som er i veden. Her er det altså en liten mulighet for å bli lurt av uærlige produsenter dersom man ikke er oppmerksom. Hos Ved i Norge følger vi Norsk Standard for fyringsved NS 4414 og all veden vi selger har fuktighet under 20 prosent slik den kan klassifiseres som klasse ekstra. Dette er den klassen med fyringsved som har best kvalitet på markedet i dag.

Det er også ulemper med å selge ved i liter. Her kan mange produsenter legge mindre ved i sekkene og dermed spare vekt. Dette gjør at du får mindre enn det du betaler for og produsenten øker fortjenesten. Vi i Ved i Norge kombinerer begge metodene for å unngå disse utfordringene som nevnes.

Det er også ulemper med å selge ved i liter. Her kan mange produsenter legge mindre ved i sekkene og dermed spare vekt. Dette gjør at du får mindre enn det du betaler for og produsenten øker fortjenesten. Vi i Ved i Norge kombinerer begge metodene for å unngå disse utfordringene som nevnes.