Hopp til innholdet

Fakta om fuktighet i ved

Fuktigheten i veden er noe av det viktigste man kan tenke på når man skal kjøpe ved. Fuktigheten i veden har stor betydning for både fyring og opptenning. Det påvirker også lønnsomhet ved fyringen og hvor mye det soter. For å ta gode valg når det gjelder kjøp av fyringsved er det viktig å ha en grunnleggende forståelse for betydningen av fuktighet i ved. Vi i Norge ønsker å formidle noen sentrale fakta om fuktighet i ved.

Mange tenker gjerne at fyringsved skal ha null prosent fuktighet. I praksis er det dessverre en umulighet å ha fyringsved med null prosent fuktighet. Fyringsveden tar til seg fuktigheten fra omgivelsene og vil etter en stund oppnå samme fuktighetsprosent som luften. Lavere fuktighet gir likevel en mer effektiv forbrenning. Ved å oppnå en mer effektiv forbrenning får du mer energi ut av veden og fyringen blir mer lønnsom. Lavere fuktighet fører også til mindre sot. Siden veden tar til seg fuktighet fra luften er det viktig at veden oppbevares på et så tørt sted som mulig. Ofte kan det også være smart å ta inn veden som du skal fyre med en dag eller to i forkant. Da får veden mulighet til å tørke ytterligere og det blir enda lettere å tenne opp.  

Fuktigheten i veden er noe av det viktigste man kan tenke på når man skal kjøpe ved. Fuktigheten i veden har stor betydning for både fyring og opptenning.

Norsk standard for fyringsved NS 4414 og fuktighet i ved

Norsk standard for fyringsved NS 4414 setter krav til hvilke fuktighet det kan være i ved for at den skal regnes som mulig å selge. For klasse ekstra, altså den beste klassen med fyringsved, settes det krav til at fuktigheten i veden skal være under 20 prosent. All veden som vi selger i Bergen Ved AS tilhører klasse ekstra og er altså av den beste typen ved å fyre med. Dersom man lufttørker Bergen Ved AS over lang tid vil veden etterhvert ende opp med 14-17 prosent fuktighet, altså det samme som vi selger. Det er også mulig å selge ved som har fuktighet mellom 20-25 prosent etter Norsk Standard NS 4414. Dette regnes da for å være i klassene 1, 2 og 3. Denne veden er ikke like tørr og kan være noe vanskeligere å få tent på. Fyringsved som har mer enn 20 prosent fuktighet regnes ikke som å være tørr nok for slag. Når man tenner på ved som er for våt kan man gjerne høre en karakteristisk hveselyd fra vannet som fordamper. Dersom veden man tenner på er tilstrekkelig tørr hører man gjerne en knitrende lyd istedenfor. 

Ved krymper ved tørking

Nyprodusert ved inneholder en god del fuktighet. I løpet av tørkeprosessen forsvinner en del av dette vannet og veden blir dermed mindre. Nyhogget ved kan gjerne inneholde opp mot 50 prosent vann. I løpet av tørkeprosessen reduseres fuktigheten fra 50 prosent ned mot 15 prosent. Det er altså mye vann som forsvinner og dette gjør også at det oppstår en volum reduksjon av selve veden. Volum reduksjonen som oppstår i løpet av tørkeprosessen er gjerne på 10 prosent. Siden denne volumreduksjonen er såpass stor bør man tørke veden før den legges i sekker. Ofte tørkes gjerne veden i stabler eller i storsekker før den etter hvert pakkes på nytt i mindre sekker. Mindre sekker er gjerne mer håndterbare og passer godt for de fleste normale forbrukere.

Forskjellige treslag har forskjellig tørketid

Forskjellige treslag har ulik tørketid avhengig av tettheten til veden. Hvor hardere et treslag er, hvor lengre tørketid er nødvendig for at veden  skal oppnå tilstrekkelig lavt nivå av fuktighet. Harde treslag som bøk og eik trenger eksempelvis lengre tørketid enn mykere treslag som furu eller gran.

Liter eller kilo som mål på ved

De fleste benytter seg av liter når det gjelder mål på hvor mye ved som selges. Dette har sammenheng med at man tradisjonelt sett gjerne har solgt ved i favn som er et gammelt mål på volum. Vanlige volum å selge ved i er i 40L sekker, 60L sekker og i kubikksekker.  

Noen leverandører reklamerer med å selge ved i kilo, og påpeker at kunden da er mer sikker på hvor mye ved som han eller hun får levert. Vi i Bergen Ved AS mener dette har svært lite betydning i dag. De fleste seriøse leverandører leverer ved som tilfredsstiller kravene i Norsk Standard NS 4414. NS 4414 setter krav til hvor mange kilo som skal pakkes i en 40L sekker, 60L sekker, kubikksekk osv. I NS 4414 settes det også krav til hvilken fuktighet som kan være i veden. Dette gjør at du som kunde uansett er sikret å få levert det du betaler for. Dersom leverandører leverer ved i kilo og ikke oppgir noen andre spesifikasjoner kan det være verdt å være observant. Våt ved med høyere fuktighet har nemlig høyere vekt enn tørr ved.