Hopp til innholdet

Våre kjerneverdier i Bergen Ved AS

Våre kjerneverdier forteller hva som vi i Bergen Ved AS anser som spesielt viktig for at du som kunde skal være fornøyd med produktet vi leverer. Det er flere områder som vi tenker er viktige for å sikre at kundene blir tilfreds med produktene og tjenestene de kjøper fra oss.

Vi i Bergen Ved AS har arbeidet spesielt med å undersøke og finne ut hvordan vi skal yte bra på disse områdene. Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre oss på disse områdene. Dersom du har noen ideer for hvordan vi kan forbedre oss fremover setter vi selvfølgelig pris på din tilbakemelding.

Enkelhet

Vi ønsker at kjøpet av ved i Bergen Ved AS skal være så enkelt. Flere av våre andre kjerneverdier kan sees i sammenheng med å gjøre kjøp hos oss så enkelt som mulig. Å kjøpe ved kan være svært vanskelig i mange tilfeller. Det kan være vanskelig å finne en produsent som leverer ved av høy kvalitet og som også kan levere veden til deg når du trenger det. Mange bønder eller mindre produsenter lager kun ved i kortere perioder og du må da benytte tid på å finne en ny leverandør over tid. Vi ønsker å bidra med stabilitet til markedet og planlegger å levere mange år frem i tid. 

Selve bestillingsprosessen ønsker vi også gjøre så enkel som mulig. Nå kan du bestille ved hos med et par klikk i nettbutikken vår. Dette er en av de enkleste bestillingsprosessene som foreligger i markedet. Etter å ha lagt inn en bestilling i nettbutikken vår får du levert produktene på døren din. Enklere bestilling av ved er vanskeligere å finne. 

Rask Levering

Etter å ha solgt en del ved ser vi betydningen av rask og effektiv levering til deg som kunde. At du får veden levert raskt og effektivt gir deg mer fleksibel og sikrer at du får veden når du faktisk trenger den. Vi tilbyr levering slik at kjøpet av ved blir så enkelt som mulig for deg som kunde. Det er ikke alle som har mulighet til å hente ved selv. I mange tilfeller er det både enklere og billigere å få veden levert rett hjem sammenlignet med å selv organisere andre løsninger. 

Rask levering er helt avgjørende for at du som kunde skal bli fornøyd med varene du kjøper!

I forbindelse med levering tilbyr vi oss også å bære veden på plass på deg. Vi bærer veden der du trenger den, slik at kjøpet blir så enkelt som mulig for deg. I forbindelse med fjorårets sesong erfarte vi også at muligheten for bæring er spesielt viktig for mange kundegrupper som ikke har muligheten til å bære veden på plass selv. Som en integrert del av din bestilling av ved kan du legge til bæring ved bestilling i nettbutikken vår. Du trenger ikke hjelpe med bæringen og viser oss kun hvor du ønsker at vi skal legge veden. Dersom du har andre spesielle behov for din levering, er det bare å ta kontakt med oss så ordner vi dette sammen. 

Vi vet hvor irriterende det kan være å ikke få levert varene du har bestilt i tide. I starten av sesongen i fjor klarte vi som regel å levere alle bestillingens om kom inn i løpet av samme dag. Da høstsesongen startet opplevde vi svært stor pågang, og oppdaget av leveringsløsningene våre ikke var dimensjonert for svært stor pågang. Noen av leveringene ble dermed forsinket, men heldigvis løste dette seg i godt samarbeid med kundene og alle fikk veden levert før kulden satt inn. For sesongen 2022 har vi sett at dette er et område som må forbedres slik vi er bedre rustet for å håndtere større etterspørsel. Spesielt merker vi at etterspørselen går opp i forbindelse med kaldt vært/høye strømpriser. I 2021 startet vi dermed med å ansette sjåfører og leie inn leveringsselskap. Det tok selvfølgelig noe tid å få etablert disse løsningene, men etter hvert fikk vi gode system på plass. Vi har også fokusert på å etablere et fleksibelt system som også gjør at vi kan håndtere den veldige økningen i salg på kalde dager og dager med høye strømpriser. Disse forbedringene vi har fått gjennomført i løpet av sesongen gjør at vi forhåpentligvis er svært godt rustet for å håndtere utviklingen fremover i 2022. 

Ved organisering av levering samarbeider vi med deg som kunde slik du får veden din levert på et tidspunkt som passer for deg. Når varene er klar for levering sender vi deg en melding eller ringer til deg for å avtale leveringstidspunkt. Du trenger nødvendigvis ikke være hjemme på leveringstidspunktet. Om du ikke er hjemme avtaler vi hvor veden skal plasseres også ordner vi dette på egenhånd ved levering. Dette sørger for at du som kunde har god fleksibilitet. Dersom du ikke har noe å plassere veden din på kan vi også gratis ta med oss paller og plassere veden din på disse slik du hindrer fuktighet fra bakken. 

Som et alternativ til levering kan du også hente veden selv på et av våre utsalgssteder. Da kan du som regel hente veden umiddelbart. Dersom du har forhåndsbestilt ved til lavere pris i løpet av sommeren må du naturligvis vente til vi får veden du har bestilt er klar. De fleste av våre utsalgssteder er åpent tilgjengelige hele døgnet etter du har foretatt en bestilling. Informasjon om hvordan du henter produktene du har bestilt får du tilsendt på mailen din etter bestilling er gjennomført.

Erfaring

For at du skal få en god kundeopplevelse er det viktig at erfaring- og kunnskapsnivået til selgerne våre er høyt. Vi kan svare på de aller fleste spørsmål som gjelder ulike typer ved og kjøp av ved. Dersom du lurer på noe angående kjøp av ved hos oss eller råd om kjøp av ved også fra andre aktører stiller vi gjerne opp med gratis råd for at du skal få en så god opplevelse som mulig. Våre kjerneverdier og grunnleggende opplæring av ansatte skal sikre at du som kunde opplever at vi har kompetanse om hva som kategoriserer og kjennetegner gode produkter.  

Kunnskap og erfaring gjennom flere år i bransjen øker kvaliteten på servicen vi gir deg som kunde!

Mye erfaring med salg av ved hos selgerne våre gjør også at vi kan levere god service. Vi har selv erfart hva kunder synes er viktig ved kjøp av ved. Vi prøver å levere så god service opp mot dine forventninger som mulig.

Vi leverer kun bjørkeved av beste kvalitet!

Høy kvalitet 

Våt ved er frustrerende. Det brenner ikke skikkelig og blir masse røyk i peisen. I tillegg til at våt ved gjør opptenningen svært vanskelig har det også mange andre negative konsekvenser. Blant annet fører våt ved til mer sot i pipen og dermed øker behovet for å feie ofte. Dersom man brenner våt ved og ikke gjennomfører tilstrekkelig feiing øker dette sjansen for pipebrann eller relaterte skader i pipen. Foruten faremomentet er også våt ved betraktelig mer uøkonomisk å fyre. Det blir frigjort betraktelig mindre varmeenergi fra våt ved. For å sikre at fyringen din skal bli tryggest mulig og også økonomisk fornuftig er det viktig at du benytter tørr ved. Derfor selger vi kun tørr ved.  

For å sikre at produktet du får levert er av tilstrekkelig god kvalitet har vi utarbeidet kvalitetsstandard for Bergen Ved AS som beskriver kvalitet på hva vi leverer. Kvalitetsstandarden tar utgangspunkt i Norsk Standard for fyringsved (NS4414). Dersom du ønsker å lese mer om hva denne standarden innebærer kan du finne den i produktbeskrivelsen i nettbutikken. Standarden spesifiserer eksempelvis hvor mye fuktighet som kan være i veden. Den beskriver også at veden må være av uniform lengde og kløyvd i passe store kubber. Med utgangspunkt i Kvalitetsstandarden for Bergen Ved AS gjennomfører vi ved hvert salg kontroll av varene som leveres for å sikre at varene oppfyller kravspesifikasjonene. 

Miljøvennlig

Bjørkeved blir regnet som en miljøvennlig og klimanøytral energiform. Årsaken til dette er at CO2 energien vedfyring frigjør opprinnelig er hentet fra atmosfæren gjennom fotosyntesen. Netto utslipp av selve fyringen regnes derfor av diverse miljøorganisasjonene til å være null. Dersom man sammenligner vedfyring mot andre mindre miljøvennlige energiformer, er Bergen Ved AS sitt bidra til miljøvennlig bioenergi betraktelig stort.  

Bjørkeved blir regnet som en miljøvennlig og klimanøytral energiform.

Vi gjør oppmerksom på at til tross for at vedfyringen er klimanøytral bidrar den til partikkelutslipp i luften. Dette kan være et problem i sentrum på kalde dager med lite vind. Dersom slike forhold foreligger anbefaler vi å vente med vedfyringen til forholdene endrer seg og heller benytte strøm som alternativ energiform. 

Vi arbeider stadig for å bli mer miljøvennlige. Som et ledd i dette arbeidet ser vi på andre deler av vår produksjon og distribusjon for å redusere utslipp og avfall fra virksomheten. Vi har spesielt arbeidet med avfallshåndtering for å etablere gode og bærekraftige løsninger. Reduksjon avfall er både kostnadsbesparende for vår virksomhet og miljøvennlig. Vi kommer til å fortelle mer om dette arbeidet i en senere artikkel. 

Forbedringer

Det er flere områder som kan være viktig for deg som kunde. Hva som er betydningsfullt, varierer også fra person til person. Om du har spesielle områder du tenker vi ikke har nok fokus på, setter vi pris på din tilbakemelding. Vi er helt avhengig av tilbakemeldinger for å vite hvordan vi kan forbedre varene og tjenestene vi leverer. Du kan gi tilbakemelding til oss på flere måter. For å finne ut hvordan du kan komme i kontakt med oss kan du sjekke du denne linken som viser deg videre til kontakt oss på nettsiden vår. Vi håper å høre fra deg.  

Hensikten med våre kjerneverdier er at du som kunde skal være sikret gode opplevelser av Bergen Ved AS. Med utgangspunkt i våre kjerneverdier vet vi hva vi skal arbeide mot for å sikre gode kundeopplevelser.