Hopp til innholdet

Vedfyring og luftforurensing

Vedfyring er en miljøvennlig energiform, men kan også medføre et problem når det gjelder luftforurensing. Luftforurensingen er et problem i byene der folk bor tett. Spesielt på kalde dager med lite vind og nedbør kan høye konsentrasjoner av vedfyringspartikler i uteluften medføre et problem. Vi ønsker å bidra med noen råd om hvordan du kan fyre mest mulig helsevennlig og bidra til å opprettholde best mulig luftkvalitet.

Hvordan bidrar vedfyring til økt luftforurensing?

Fyring av bed gir utslipp av forbrenningspartikler som sot og litt nitrogenoksider. Det er spesielt forbrenningspartiklene og soten som medfører ugunstige helseeffekter. I noen tilfeller kan konsentrasjonen av disse partiklene bli så høye i uteluften at de medfører et problem.

Hvor er vedfyring et problem for luftkvaliteten?

For at konsentrasjonen av forbrenningspartikler skal bli såpass høy at den blir et problem kreves det høy befolkningstetthet. Luftforurensing på grunn av vedfyring er altså et problem i byene, men svært sjelden et problem i mindre tettbygde strøk. Sammenligner man vedfyring mot partikkelutslipp fra bil vil partikkelutslippet fra vedfyringen utgjøre et mindre problem for befolkningen i byene. Vedfyringsrøyk slippes ut over takene i motsetning til svevestøv fra trafikken. Likevel kan partikkelutslipp fra vedfyring utgjøre et problem. Og det kan dermed være greit å vite hva man kan gjøre for å redusere luftforurensingen mest mulig.

Hva kan man gjøre for å redusere luftforurensingen?

Dersom man ser på hvilken type ovner som blir brukt i Norge i dag er det faktisk overraskende nok over 80 prosent som benytter gamle vedovner eller peiser. Dette er et problem da gamle ovner slipper ut betraktelig mer partikler enn nye moderne rentbrennende ovner. Faktisk slipper en gammel ovn ut over seks ganger mer forbrenningspartikler. Det største tiltaket du kan gjennomføre for å sikre at du bidrar til best mulig luftkvalitet er altså å sørge for at du har en ny og rentbrennende ovn. Det er likevel en forutsetning at man fyrer korrekt i den rentbrennende ovnen for at partikkelutslippet skal bli mindre. Korrekt fyring sørger for fullstendig forbrenning og bidrar både til effektiv utnyttelse av energieinnholdet i veden, men også til miljøvennlig fyring. Dersom du ønsker å vite med om hvordan man skal fyre korrekt anbefaler vi å lese vår artikkel om korrekt fyring.

Populære artikler: