Hopp til innholdet

Planer for 2021- et selskap i utvikling

Fjoråret var første driftsår for Bergen Ved AS. I løpet av 2020 har vi lært mye. Dette er nyttig erfaring som vi ønsker å bruke for å utvikle oss til en enda bedre bedrift. Det arbeides med løsninger på utfordringene som er identifisert og forhåpentligvis kan dette bidra til å skape både et bedre produkt, service og effektivitet i selskapet. Forhåpentligvis vil endringen vi gjennomfører i selskapet medføre at det blir enda enklere og mer effektivt for deg som kunde å bestille ved hos oss.

Utfordringer

I løpet av året hadde vi mange utfordringer, men det var også mye som fungerte bedre enn forventet. Sett i ettertid var vår største utfordring å produsere nok sekker med ved til å dekke behovet. Vi fikk inn svært mange bestillinger, men hadde rett og slett ikke stor nok lagerbeholdning for å dekke behovet. I 2021 kommer vi til å arbeide med å effektivisere både produksjon og logistikk. Dette gjør vi ved å investere i annet utstyr og forbedre rutiner og prosedyrer. Resultatet av dette vil være økt produksjonskapasitet og effektivitet. Vi håper også at endringene som blir gjennomført gjør at vi som selskap kan gi kundene våre enda bedre service.

Bedre produkt

For deg som kunde håper vi å levere et enda bedre produkt, service og effektivitet. I løpet av året har vi lært mer om hva som karakteriserer ved av god kvalitet. Vi har utarbeidet kvalitetsstandarder og kvalitetskontroll for veden som vi selger. På denne måten kontrollerer vi at produktet du får levert er svært godt.

Bedre service

Vi har også tenkt på hvordan vi kan utøve enda bedre service ovenfor kundene og hvordan vi sørger for at leveringen vår blir så effektiv som mulig. Blant annet har vi oppdatert fraktsonene våre slik at du som kunde får billigst mulig levering. Til sammen håper vi at arbeidet som er gjennomført bidrar til at vi totalt sett leverer enda bedre fra bestilling til veden er brent opp.

I dag er vi tre personer som arbeider i bedriften. For året som kommer ønsker vi å se på mulighetene for å utvide selskapet ved å ansette en person til. Spesielt innenfor levering eller produksjon har vi behov for større kapasitet. I årets sesong merket vi at det var stor pågang av personer som ville bestille ved. Ved å ha en person til som kan bistå med levering kan bestillingene leveres enda raskere direkte til kunden. Dersom du ønsker å ta kontakt med kundeservicen vår kan du finne den her.


Som selskap ønsker vi også å være mer sosialt engasjert og bidra i lokalsamfunnet. På dette området har vi noen spennende planer som vi kommer til å fortelle med om senere!

Populære artikler: