Hopp til innholdet

Bærekraftig vedfyring

Vedfyring som energiform utnytter biologiske brensler og er faktisk hundre prosent fornybar. Vedfyring er til og med ofte et mer miljøvennlig alternativ til å bruke elektrisitet til oppvarming. Du kan altså fyre med bjørkeved med god samvittighet da det er en svært smart løsning for miljøet.

For at fyringen skal være best mulig for miljøet er det viktig å fyre på en korrekt og miljøvennlig måte. Veden man benytter må være tørr og man må sørge for tilstrekkelig tilførsel av luft. Dette sørger for at forbrenningen foregår på en best mulig effektiv måte. Våt ved vil føre til et større utslipp av partikler og gir også mindre varme. Det samme gjelder dersom lufttilførselen ikke er god nok. Da vil det skje en ufullstendig forbrenning. Dette er ikke gunstig sett fra miljøperspektiv.

Det er også viktig å stenge igjen alle spjeld når du ikke fyrer dersom du bor i blokk. Dersom du bor i blokk og har spjeldet åpent blir det faktisk dårligere trekk hos naboen som bor over deg.

Bruk småved til opptenning for bærekraftig vedfyring

Under opptenning bør du av miljøhensyn bruke småved istedenfor å bruke store mengder med avispapir. Dette fører til at ovnen og pipen blir gradvis varm og reduserer partikkelutslipp.

Dersom du fyrer på korrekt måte, er det viktig å unngå noen svært sentrale feil. Ikke fyr med trykkimpregnert trevirke eller med trevirke med malingrester. Denne forbrenningen avgir svært giftige gasser og i noen tilfeller kan det også være igjen tungmetaller i asken. Dette skader både miljøet, ildstedet ditt og selvfølgelig også pipen. Du bør også unngå å brenne avfall som melkekartonger, plast osv. Dette gir mer bærekraftig vedfyring.

Økonomi og bærekraft hånd i hånd

Det fine med vedfyring og bærekraft er det direkte lønner seg for deg å ta kloke valg. Miljøvennlige metoder å fyre på gir bedre utnyttelse av energien i veden og er dermed mer økonomisk for deg. Du får rett og slett mer varme for pengene. Ved å sørge for minst mulig partikkelutslipp fra fyringen hjelper du ikke bare luftkvaliteten, men mengden sot i egen ovn og pipe blir også redusert. Dette bidrar til å redusere sjansen for eksempelvis pipebrann. Dersom du ønsker å lære mer om hvordan man bør fyre kan du undersøke våre andre artikler. Om du har andre spørsmål er det bare å ta kontakt med oss i Bergen Ved AS!

Populære artikler: