Hopp til innholdet

Opptenning- gode tips og triks

Sliter du noen ganger med å få fyr i ovnen? Vi i Bergen Ved AS har samlet noen tips og triks som kan hjelpe deg med opptenningen!

Grunnleggende nok må man i hovedsak ha tre ting for å få fyr i ovnen, nemlig nemlig brennbart materiale, tilgang på oksygen og varmekilde. Disse tre faktorene danner utgangspunktet for branntrekanten. Om man sliter med opptenning er det altså en av disse elementene som ikke er korrekt. I prinsippet er det dermed en relativt enkelt affære å få fyr i ovnen. Likevel viser det seg ofte å være vanskeligere i praksis enn man skulle tro. Med noen enkle tips og triks fra oss i Bergen Ved håper vi opptenningen går lettere!

Lufttilførsel

Korrekt lufting er helt sentralt for å få til opptenningen på en god måte. Man må naturligvis ha god oksygentilførsel. Oksygen er helt nødvendig for at selve forbrenningsprosessen skal foregå. Ilden må dermed ha god tilgang på frisk luft. Under opptenning kan man eksempelvis ha oppe peisdøren litt, eller sørge for at spjeldene på ovnen (lufteventilene) er tilstrekkelig åpne. Dersom man har peisdøren litt åpen vil det selvfølgelig være viktig for din egen del å sørge for tilstrekkelig god utlufting i rommet der ovnen står. Spesielt med nye ovner kan mange oppleve problemer med luftingen i opptenningsfasen og det er da ekstra viktig å være påpasselig med at man gir nok luft til opptenningen. Noen nye ovner har også en egen lufteventil for opptenning som lar ovnen få mer luft.

Nedslag i pipen og problemer med opptenning

Noe som overraskende nok er like viktig som god oksygentilførsel er faktisk luftstrømmene i skorsteinen. For at ikke ilden skal kvele seg selv er det viktig med korrekt luftstrøm. Dersom skorsteinen er helt kald og du ikke har fyrt på en stund kan det være greit å starte med å få litt varm luft i den. Varm luft er lettere enn kald luft og vil dermed stige opp gjennom skorsteinen. Vanligvis kan man enkelt og greit åpne ovnsdøren i et par minutter slik man får temperert inneluft i skorsteinen. Alternativt kan man forsøke å brenne litt avispapir for å igangsette luftstrømmen.

I noen spesielle tilfeller kan luftstrømmene i skorsteinen gå feil retning. Dette kalles for nedslag og vil føre til at røyken kommer inn i rommet istedenfor å gå opp gjennom pipen. Foruten at røyk er helseskadelig er det heller ikke spesielt hyggelig når røyken brer seg i stuen istedenfor å komme ut gjennom pipen slik den egentlig burde. De to hovedårsakene til nedslag er væromslag eller undertrykk i rommet. Nedslag medfører både røyk i rommet og vanskeligheter med opptenning. Årsaken til dette er at røyken kveler flammene.

For å løse problemet med nedslag må man da forsøke å endre luftstrømmen i skorsteinen. Ofte er det undertrykk i rommet som er hovedårsaken til nedslaget. Dette løses enkelt og greit ved å åpne et vindu for å utligne undertrykket i rommet. Nedslaget kan også skapes av svært kald luft som ligger i skorsteinen. Den kalde luften er tyngre enn varm luft og vil dermed sige nedover i skorsteinen og ut i ovnen. Dette kan løses ved å forvarme skorsteinen slik vi forklarte tidligere.

Brennbart materiale

Til selve forbrenningen anbefaler vi at du bruker tørr bjørkeved. Denne typen ved gir kostnadseffektiv forbrenning og lite sot i skorsteinen. Dersom du ønsker å lese mer om hvilke treslag som er best egnet til fyring anbefaler vi å lese artikkelen Brennverdi. I utgangpunktet må veden ha under 20% fuktighet for at den skal brenne godt. Dersom veden har høyere fuktighet får du sannsynligvis problemer med opptenningen. Fuktig ved gir også mer partikkelutslipp i form av sot og røyk. For tørr ved er kanskje kontraintuitivt nok heller ikke spesielt gunstig med tanke på varmen som avgis. Dette kan du lese mer om i artikkelen referert til ovenfor.

Dersom du har lagret veden utendørs eller et sted med lav temperatur anbefaler vi at du tar veden inn et døgn før du skal tenne opp. Da oppnår veden romtemperatur før du skal fyre opp. Varm ved er faktisk betraktelig enklere å tenne på, da det kreves mindre energi for nå terskeltemperaturen der forbrenningsprosessen starter.

Opptenning

Dersom du har både korrekt lufttilførsel og brennbart materiale på plass er det altså bare å tenne opp. Ofte er det enkleste å bruke tennbriketter, papir eller mindre fliser til opptenningen. En lurt triks kan være å plassere tennbrikettene på toppen og ikke nederst i bålet. Til tross for at dette strider imot mer tradisjonelle oppfatninger mener vi at dette er en mer effektiv måte å tenne opp. Å tenne opp fra toppen er anbefalt fra bransjeorganisasjonen Norsk Varme, da denne metoden skal sørge for bedre sirkulasjon av luft i ovnen.

Forhåpentligvis vil opptenningsprosessen være enklere neste gang med bedre kjennskap til noen enkle tips og triks. Dersom du ønsker å lese mer om fyring og ved kan du se våre andre artikler publisert på nettsiden vår. Her har vi skrevet om flere emner som kan være aktuelt dersom du er interessert i å lære mer.