Hopp til innholdet

Klar til neste sesong 2021/2022

Utsolgt og klar til neste sesong? Vi startet vedsesongen 2020 med å selge alt ut på to uker.
Etterspørselen etter ved økte betraktelig siste uke i september og i første uken av oktober ble vi tom for ved på lager. Salget markerte en bra start og god første sesong for Bergen Ved AS. Sett i ettertid skulle vi selvfølgelig ha produsert enda mer, slik at enda flere kunder kunne få gleden av det gode produktet vårt: God bjørkeved levert rett på døren.

Oppstarten av selskapet

Vi startet allerede i februar 2020 å produsere bjørkeved. Produksjonen er relativt enkel, men innebærer tidkrevende arbeid, en del logistikk og utstyr. Vi startet med å hogge en god del bjørketrær, før vi deretter kappet opp i 30cm vedkubber og kløyvde disse. Deretter ble sekkene pakket og lagt på lager til tørking. Vi sørget naturligvis for at sekkene var svært fulle, med tanke på at ved kan krympe noe under tørkeprosessen. Deretter hadde vi en del arbeid med nettside, selskapsstruktur og hvordan vi logistisk sett skulle utføre salget. Markedsføring var naturligvis også noe vi arbeidet med for å finne ut hvordan vi lettest skulle nå ut til kundegruppen vår.

Ettersom vi startet opp bedriften med produksjon og salg av bjørkeved i år har vi selvfølgelig hatt noen oppstartsproblemer og utfordringer. En av våre store utfordringer har vært tid, da vi må kombinere studier og arbeidet med bedriften. Vi brukte stort sett all ledig tid på å forbedre lagertallene våre. Likevel at beholdningen ikke var tilstrekkelig for etterspørselen vi opplevde.

Etablererperioden vi har vært gjennom har vært veldig lærerik og vi føler oss mye bedre rustet for nye utfordringer. Med kunnskapen vi har ervervet oss håper vi å være være klar til neste sesong.

For å stille sterkere til neste sesong har vi allerede nå begynt å se på ulike tiltak og forbedringer. Vi ønsker å gjennomføre dette for å sikre større beholdning til sesongstart. Utfordringene vi har møtt som bedrift har naturligvis vært svært varierende, og vi skal sette i gang en rekke tiltak innenfor flere områder. Dette har vi kalt prosjekt 2021.

Prosjekt 2021

En av de største utfordringene vi har møtt som bedrift er tiden. For å sikre større produksjon er den eneste måten vi kan gjøre dette på ved å øke effektiviteten. For neste sesong kommer vi til å gå til innkjøp av nytt og mer effektivt utstyrt. Foreløpige beregninger kan tyde på at vi faktisk kan bli opp til 10-ganger mer effektive bare ved å investere i mer effektive produksjonsfasiliteter. Det kreves mange forbedringer for å være klar til neste sesong.

Klar til neste sesong

Økt produksjon vil naturligvis kreve at vi iverksetter tiltak også på andre områder. Et sentralt poeng her er nødvendigvis at vi må ha god nok logistikk for å kunne håndtere den nye produksjonen. For eksempel må vi utvide lageret vårt betraktelig for å kunne ha nok lagerplass for de mengdene vi ønsker å produsere for å være klar til neste sesong.

Som en del av prosjektet har vi også analysert markedsdata. Med bedre datagrunnlag har vi bedre forutsetning for å ta gode beslutninger. Disse dataene kan vi for eksempel bruke som grunnlag for hvordan vi skal optimalisere salg og markedsføringsapparatet vårt. Et mer optimalt salg- og markedsføringsapparat kan også hjelpe oss å sikre et mer effektivt distribusjonsapparat. Alle forbedringene som er gjennomført har forhåpentligvis gjort oss mer klar til neste sesong.