Hopp til innholdet

Brennverdi- en kort guide

Forskjellig treslag har ulik brennverdi. Årsaken til dette er at tettheten på ved er forskjellig. Teoretisk sett har tørr ved med lik vekt lik brennverdi uavhengig av treslag. I dag selger de fleste ved i volumkvantum. Siden volumet er definitivt, er det tettheten som er mest avgjørende for å maksimere energi pr kostnadsenhet.

Et godt praktisk eksempel kan være to forskjellige leverandører som begge selger ved i 60L sekker. En av leverandørene selger ved fra gran og furu. Den andre leverandøren selger bjørkeved. Siden begge leverandørene leverer et bestemt volum, vil det mest lønnsomme være å kjøpe veden med høyets tetthet. I dette tilfellet er det bjørkeveden som er mest kostnadseffektivt med tanke på energi. Vi leverer selvfølgelig kun bjørkeved. I dette eksempelet er det da sekken med bjørkeved som har høyest brennverdi.

Brennverdien er også avhengig av fuktigheten til veden. Hvor mindre vann det er i veden, hvor bedre er brennverdien. Derfor er det altså ikke bare enklere å fyre med helt tørr ved, men det er også mer kostnadseffektivt. Tørr ved gir mer energi pr. krone.

Våt ved gir naturligvis også mer sot og røyk. Det er verdt å være oppmerksom på at dette faktisk også øker sannsynligheten for pipebrann, og dermed vil det være nødvendig å feie pipen oftere.

For å sikre at veden fra Bergen Ved AS er av god kvalitet leverer vi kun bjørkeved som er svært tørr. Vi har tørket veden vår på lager (under tak) med god gjennomlufting. Mange produsenter tørker veden under presenning siden dette er billigere. Våre tørkemetoder sikrer god kvalitet på absolutt alle sekkene vi leverer.

Dersom du ønsker å lese mer om kvalitetsstandarden til Bergen Ved AS kan du finne dette beskrevet under produktene i nettbutikken. Ønsker du å lese mer om dette kan du finne den her.